Köpvillkor

Har du några frågor gällande våra köpvillkor så är du välkommen att kontakta oss på kontakt@styrkafamiljen.se.

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Styrkafamiljen (juridiskt namn: Styrkafamiljen Fitness AB) bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av Styrkafamiljen. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad till dig. För att handla hos Styrkafamiljen måste du vara 18 år och Styrkafamiljen måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

2. Priser

I priserna ingår moms med 25 % för beställningar inom EU. Enda undantaget är våra tjänster för personlig träning och PT online där moms med 6 % istället ingår i priset. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Styrkafamiljen inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

3. Frakt

Leverans sker digitalt via e-post mellan kund och Styrkafamiljens personliga tränare.

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

4.1 Faktura (endast inom Sverige)
Avgiften för att betala mot faktura är 0 kronor. Vi använder Payson för faktura och du hittar deras villkor här: https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/.
Betalningsvillkor: Vid fakturabetalning gäller 14 dagar från det att varan skickats. Det är Paysons betalningsvillkor som gäller.

4.2 Kortbetalning
Vi använder Payson för säkra kortbetalningar. Läs mer om Payson här: https://www.payson.se/sv/

4.3 Paypal
Du har möjlighet att betala via Paypal. För mera information besök www.paypal.se.

4.4 Delbetalning (endast inom Sverige)
Räntefri delbetalning upp till 12 månader på köp över 300kr. Välj mellan 3, 6, 12 och 24 månaders delbetalning. Betalningen sker via Payson Delbetalning. Paysons villkor hittar du här: https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/.

Maxbelopp för faktura och delbetalning är 30 000 kr per kund.

5. Leveranser

Digitala produkter och tjänster levereras inom 36h.

6. Ångerrätt och öppet köp

Privatkunder har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt. Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan.

Som kund hos oss erbjuder Styrkafamiljen även 100% nöjdhetsgaranti inom 30 dagar från det att du beställt varan. Denna garanti gäller oavsett anledning till retur. Alla pengar tillbaks, inga frågor ställda.

Är en produkt eller vara skadad eller förbrukad så är Styrkafamiljen ej ersättningsskyldig och en retur kan ej ske.

7. Reklamationer

Om du är missnöjd eller vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via e-post för vidare instruktioner. Meddela oss helst via e-post kontakt@styrkafamiljen.se. Lägg med fakturan/kvittot så vi kan identifiera returen.

Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

8. Återbetalningar

Återbetalning sker via Payson eller Paypal. Summan återbetalas alltid till samma konto som använts vid köpet och snarast möjligt från det att vi har mottagit och godkänt returen.

9. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

10. Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice på kontakt@styrkafamiljen.se. Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter (se vår privacy policy).

11. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

12. Säkerhet & Sekretess

Vi använder SSL (Secure Socket Layer) vilket betyder att alla beställningar är krypterade, dvs helt säkra.

Styrkafamiljen garanterar att aldrig lämna ut dina personuppgifter eller e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begåra rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall kundservice.

Nedan följer länkar till ARN och Konsumentverket. Där kan du läsa i mer detalj om konsumentköplagen och distansavtalslagen etc.
http://www.arn.se/
http://www.konsumentverket.se/